Priser og Rammer
Relationen mellem klient og terapeut er under et terapiforløb en professionel ydelse. Det vil sige at terapeuten yder et arbejde imod betaling. Rammerne foregår således indenfor aftalt tid, og såvel klient som terapeut kan fra gang til gang ophøre med forløbet. Terapeuten har tavshedspligt og følger ligeledes et kodeks af etiske regler. 

Et terapiforløb kan variere fra en enkelt session til flere måneder eller år. Det er således individuelt alt efter klientens ønske og process.

Jeg tilbyder individuel samtaleterapi på 90 minutter.

Individuel samtaleterapi 90 min: 900 kr.

Beløbet betales kontant efter hver session.

Afbud
Ring afbud senest 24 timer før din aftalte tid, ellers skal du betale for den.

Ved for sent fremmøde slutter vi til aftalt tid, og der gives ikke refusion i prisen.